thepong
Thép tấm SS400, CT3, Q235, Tấm A572 dầy 12ly

Thép tấm SS400, CT3, Q235, Tấm A572 dầy 12ly

  • Mã: TT015
  • 514

 

 Thép tấm thông dụng CT3, CT3πC , CT3Kπ , SS400
Chi tiết sản phẩm
 Mô tả chi tiết:
Thứ tự Tên sản phẩm Trọng lượng (kg)
1 Tấm SS400 3,0 x 1250 x 6000 mm 176,62
2 Tấm SS400 3,0 x 1500 x 6000 mm 212
3 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000 mm 282,6
4 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000 mm 353,25
5 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000 mm 423,9
6 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000 mm 565,2
7 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000 mm 706,5
8 Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000 mm 1.130,4
9 Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000 mm 989,1
10 Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000 mm 1.507,2
11 Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000 mm 1.271,7
12 Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000 mm 1.884
13 Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000 mm 2.072,4
14 Thép tấm SS400 25 x 2000 x 6000 mm 2.355
15 Thép tấm SS400 30 x 2000 x 6000 mm 2.826
16 Thép tấm SS400 40 x 1500 x 6000 mm 2.826
17 Thép tấm SS400 50 x 1500 x 6000 mm 2.961
18 Thép tấm SS400 60mm -> 100mm  

 

0933107567
Menu